วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. สิ้นสุดการให้บริการเกม KOS!!